“Corti ma bellissimi”, a Gavoi la serata di 6 film sardi

A Gavoi si conclude CineTumbarinu

WsStaticBoxes WsStaticBoxes